Irisgruppen investerar i och äger bolag som underlättar för människor med funktionsnedsättningar, främst synskadade och dyslektiker. Våra bolag är självklara partners till dem som söker spännande och affärsmässiga lösningar som bidrar till ett tillgängligt samhälle.

Today, visually impaired craftsmen attach each individual bundle of bristles to the base of the brush with their steady hands, just like they used to in the 19th century. The result? Beautiful, functional and much coveted brushes which also help make everyday life that little brighter.

http://www.iris.se/174.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.